Gala podsumowująca konkursy odbywające się w ramach XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych

16 kwietnia na Gali w Muzeum Miasta Łodzi podsumowano konkursy odbywające się w ramach XIV Festiwalu Bibliotek Szkolnych. Hasło festiwalowe brzmiało „Ja czytam, ty czytasz, my czytamy”. Do konkursów przystąpiło ponad 13 tysięcy uczniów z 116 szkół. Konkursy odbywały się na trzech poziomach edukacyjnych. Wszyscy uczniowie czytali lektury. Ideą konkursów było pokazanie, że lektury szkolne są ciekawe. Można je czytać pięknie solo i w duecie.

GALA FINAŁOWA Konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2014”

23 kwietnia 2015 r. w Muzeum Miasta Łodzi zorganizowano Galę Finałową Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2014”.

Konkurs został ogłoszony 31 grudnia 2014 roku, jego organizatorem jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Jest to trzecia edycja Konkursu, stanowiąca kontynuację działań związanych z wyróżnieniem pracodawców wspierających szkoły prowadzone przez Miasto Łódź.

Wspomaganie ucznia z zaburzoną komunikacją – model pracy z uczniem niepełnosprawnym

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi  oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 ZAPRASZAJĄ

w dniu 19 maja 2015 roku zainteresowanych nauczycieli i specjalistów ze szkół ogólnodostępnych, specjalnych oraz ośrodków szkolno wychowawczych na kolejne z cyklu „Wspomaganie ucznia z zaburzoną komunikacją – model pracy z uczniem niepełnosprawnym”