Wkrótce...

XI Turniej Wiedzy Ekonomicznej „Polski Przedsiębiorca w obliczu rosnących dysproporcji społecznych i wyzwań dla gospodarki”

  • poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów  z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej  w obliczu rosnących dysproporcji społecznych i wyzwań dla gospodarki,

  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów,

  • promowanie uczniów aktywnych, podejmujących działania na rzecz poszerzenia wiadomości i umiejętności w zakresie funkcjonowania gospodarki rynkowej,

  • rozwijanie wśród uczniów motywacji do samodoskonalenia oraz zdrowej rywalizacji,

  • tworzenie motywacji dla nauczycieli do pracy z uczniem aktywnym,

  • dostosowanie metod i treści kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy z uwzględnieniem rosnących dysproporcji społecznych,

  • przygotowanie uczniów do podjęcia samozatrudnienia.

czytaj więcej

Młodzieżowy Parlament Europejski – X edycja

Biuro posła do Parlamentu Europejskiego dr  Jacka Saryusz-Wolskiego oraz Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz województwa łódzkiego do udziału w X edycji Młodzieżowego Parlament Europejskiego.

Dlaczego Młodzieżowy Parlament Europejski?

Obchody Roku Jana Pawła II

Obchody Roku Jana Pawła II rozpaliły uczniów naszej szkoły- ZSEiU, do działań na rzecz innych- potrzebujących. Nauczycielki-entuzjastki, prowadzące Szkolne Koło Teatralne- Gęba(M. Stankiewicz, M. Torańska, A. Wasilewska) wychowujące poprzez sztukę, objęły swym patronatem Dom Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego w Łodzi. Już po raz drugi uczniowie zbierają dary na rzecz tej placówki.

Partnerski projekt badawczy: PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWY W REGIONIE ŁÓDZKIM WCZORAJ I DZIŚ A POTRZEBY RYNKU PRACY

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje obecnie projekt analityczno-badawczy, którego celem jest rozpoznanie potrzeb kadrowych i oczekiwań pracodawców reprezentujących przemysł włókienniczy i odzieżowy oraz ocena stopnia przygotowania absolwentów szkół zawodowych kształcących w analizowanym obszar

Zaproszenie

Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zaprasza zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów i Psychologów         w ramach cyklu zajęć otwartych  prezentujących model pracy z uczniem niepełnosprawnym – uczenie się przez zabawę

zaprasza na   

czwarte w roku szkolnym 2015/ 2016 spotkanie

ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE

Zaproszenie do udziału w IV edycji konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2015”. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego w zakresie Działania XI.3 Kształcenie zawodowe

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakresie Działania XI.3 Kształcenie zawodowe serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone dokumentacji konkursowej dla ww. konkursu.

Spotkania odbędą się:

Informacja dotycząca zgłoszeń do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Przypominamy, że szkoły które uczestniczyły w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w latach ubiegłych w bieżącym roku szkolnym korzystają z przyznanego wcześniej loginu i hasła. Szkoły, które chcą po raz pierwszy uczestniczyć w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych proszone są o przesłanie mailem podpisanej przez dyrektora szkoły prośby w formie skanu na adres dominik@wckp.lodz.pl . Powyższy mail proszę wysłać z adresu głównego szkoły. Pismo powinno zawierać nazwę szkoły, ulicę, numer, miasto, kod pocztowy, telefon, e-mail.