Praca z uczniem zdolnym

Praca z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poszerzą wiedzę dotyczącą rozpoznania ucznia zdolnego
  • zaprojektują działania związane z pracą z uczniem zdolnym
  • przeanalizują zasady współpracy z instytucjami wspierającymi ucznia zdolnego
  • wymienią się doświadczeniami dotyczącymi współpracy z rodzicami ucznia zdolnego
    Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Kuratorium Oświaty w Łodzi 

i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

zapraszają

LAUREATÓW

WOJEWÓDZKICH  KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017

oraz NAUCZYCIELI - OPIEKUNÓW NAGRODZONYCH UCZNIÓW

Łódzkie Łabędzie dla wspierających edukację

Już po raz piąty łódzkie szkoły mogły uhonorować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy zechcieli je wesprzeć w codziennej pracy edukacyjnej. Umożliwiła to kolejna edycja konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wyłonił on „Pracodawcę Kreującego i Wspierającego Edukację 2016”.

Zaproszenie

Ośrodek Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP serdecznie zaprasza

zainteresowanych Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów oraz Psychologów na zajęcia dotyczące diagnozy i terapii dziecka z niepełnosprawnością, które odbędą się w dniu 16 lutego 2017 roku w godzinach 9.30 – 12.00 w zespole wczesnego wspomagania  działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi.

Zajęcia są organizowane w ramach cyklu prezentującego model pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami.

Informacja o seminarium dyrektorów szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego

5 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Samochodowych mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Prożka 3/5, z inicjatywy przedstawiciela ŁCDNiKP Donaty Andrzejczak i dyrektora ZSS Andrzeja Żelaski, odbyło się seminarium dyrektorów szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego, na którym obecni byli

·      Andrzej Żelasko dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

Nagrodzili nas!

Musimy się pochwalić: okazaliśmy się najlepsi w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.